InVigo ondersteunt uw  streven om de ‘best mogelijke’ professional te zijn, als deel van het team en binnen uw organisatie
InVigo versterkt toekomstgerichte professionals
en overbrugt het verschil tussen ‘wat is’ en ‘wat mogelijk is’

HR cultuur

Als dienstverlenende organisatie hebt u niet altijd de expertise of de tijd om uw HR cultuur te ontwikkelen of te onderhouden. Toch loont het de moeite daar aandacht aan te schenken. Uw HR cultuur doet uw medewerkers floreren, vergroot hun engagement en versterkt het onderling samenwerken. Voor nieuwe medewerkers geeft uw HR cultuur visibiliteit aan het DNA van uw organisatie.
Wil u dat InVigo uw HR cultuur mee op poten of op punt zet?

NEEM CONTACT

Verandertrajecten

Verandertrajecten vergen altijd extra ondersteuning, zeker tijdens de transitie. Zo vergroot de actieve betrokkenheid van alle medewerkers. Management en leidinggevenden voelen zich ook gesterkt in deze verandering doordat InVigo deze verandering begeleidt.
Benieuwd naar hoe uw professionele beslissingen succesvoller kunnen zijn door change ondersteuning van InVigo?

NEEM CONTACT

Samenwerking

Teams begeleiden tot op de werkvloer toe, versterkt uw samenwerking op een duurzame manier. De communicatie verbetert, de interactie wordt effectiever. Uiteraard is dit een co-creatief proces waar het team uitgedaagd wordt om zijn collectieve wijsheid te (her)ontdekken en maximaal in te zetten. Zo ontstaat een gedragen, andere manier van besluitvorming, werken en vergaderen. De betrokkenheid en het eigenaarschap vergroot bij leidinggevenden, medewerkers én dus het hele team. Teamwerk op deze manier levert nog veel meer op! InVigo gaat samen met u aan de slag.

NEEM CONTACT

Leiderschap

Kiezen of aangeduid worden voor een leiderschapsrol brengt specifieke uitdagingen met zich. Het is niet evident om uw inspanningen en uw vooruitgang op dat vlak richting te geven. De combinatie met uw core business vormt een pittige uitdaging. U wil namelijk niet alleen een goede leider zijn. U wil ook én expert, én manager, én collega én teamlid zijn. Uw eigen leiderschapsstijl ontdekken en ontwikkelen in de breedte en in de diepte vraagt een permanente inzet. InVigo begeleidt u als leider, in relatie met uw team.

NEEM CONTACT

Carrière - barrière

U bereidt zich voor op een volgende stap in uw carrière of op een carrière switch.
Met tips-en tricks én de toepassing op uw professionele situatie oefent u en ervaart u in een veilige ‘één op één’ wat een gedegen voorbereiding oplevert. U staat sterker in feedback-en evaluatiegesprekken, sollicitaties en selectiecommissies of wanneer u pitcht voor een volgend level. Ook voor korte, resultaatgerichte interventies of het samen uitstippelen van uw carrièrepad doet u een beroep op InVigo.

NEEM CONTACT

Professionele zelf

Uw persoonlijk leiderschap vergroot door inzicht te krijgen in uw talenten, competenties en struikelblokken. U verwerft inzicht in hoe u overkomt op anderen. Uw potentieel, waar u in gelooft en waar u naar streeft wordt gestructureerd. U bent in staat om uw persoonlijke gedrag, communicatie- en interactiestijl aan te passen of te ontwikkelen. Dit draagt bij tot uw professionele succes, tevredenheid en vervulling. Wil u weten hoe dat in zijn werk gaat?

NEEM CONTACT

Contact

Bedankt, wij zullen u binnenkort contacteren.
Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.