Voor advocaten

Coaching voor Advocaten werkt

Door vertrouwd te zijn met de advocatuur, de specifieke HRcultuur van kantoren en de verschillende carrière issues die spelen (bijvoorbeeld gekoppeld aan uw specifieke gedragsstijl, gender, leeftijd, niveau, ...) bied ik als buitenstaander een verrijkend perspectief, gekoppeld aan actie. Coaching, klankborden en bijsturen levert een positieve evolutie op voor de advocaat in kwestie. Samenwerken binnen kantoor, leiding geven aan teams en werken met cliënten verloopt gemakkelijker en succesvoller.
Individuele advocaten, associaties en teams kunnen zich in alle vertrouwen en discretie laten versterken.

HR voor Advocaten werkt

De HR-cultuur van een advocatenkantoor is veelzeggend. Er zijn kantoren met een embryonaal aanwezige HR-cultuur of met een hyper formalistische HR benadering. Er zijn ook kantoren met een sterk gedragen HR beleid dat volledig past bij de DNA van het kantoor. Dat is vertaalt zich in geëngageerde medewerkers die zelf leiderschap nemen over dossiers en cliëntencontacten. Het team dat ze leiden of waar ze deel van uitmaken is representatief voor het kantoor.
InVigo heeft ervaring in het opzetten van een HR beleid en in het invullen van specifieke deelaspecten van HR bij advocaten.

Trainingen voor advocaten

Bent u klaar om uw 'human capital' te 'unlocken'?
NEEM Contact